Profesionálny znalecký posudok pre vašu nehnuteľnosť

Kontaktujte ma v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00. Oblasť Košice a okolie.

Ponúkané služby

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností

domov, bytov, pozemkov, priemyselných a inžinierskych stavieb ako podklad pre:

 • Dohodu o cene nehnuteľností pri prevodoch vlastníctva – kúpa, predaj
 • Dohodu pri vysporiadaní podielového a bezpodielového vlastníctva
 • Dohodu pri dedičskom konaní
 • Nepeňažné vklady do obchodných spoločností
 • Dohody o zriadení záložného práva pri poskytnutí hypotekárnych úverov
 • Dohody o zriadení vecného bremena za úplatu
Znalecký posudok na posúdenie pozemných stavieb

pri dohodách o vykonaní prác, preberaní vykonaných prác alebo sporoch a pod.

 • Posudzovanie pozemných stavieb, najmä budov, bytov, priemyselných stavieb, športovísk, a pod.
 • Posudzovanie zabudovaných stavebných konštrukcií, porúch stavieb, kvality vykonaných stavebných prác, technickej deliteľností stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a pod.

Referencie

Pomohol s určením hodnoty našho rodinného domu


„Znalec pán Ing. Bugata nám pomohol s určením hodnoty našho rodinného domu. Jeho posudok bol dôkladný a presný. Vďaka jeho práci sme mohli bez problémov refinancovať hypotéku.”

*****
Peter V.

Košice, Slovensko

Odborné znalosti a presnosť


„Pán Ing. Bugata vypracoval znalecký posudok našej nehnuteľnosti rýchlo a profesionálne. Jeho odborné znalosti a presnosť nás veľmi potešili. Odporúčame všetkým, ktorí potrebujú spoľahlivého znalca na ohodnotenie nehnuteľnosti.“

*****
Jana M.

Košice, Slovensko

Spoľahlivý a odborný znalec


„Pán Ing. Bugata je spoľahlivý a odborný znalec. Jeho posudky sú vždy aktuálne a presné. Odporúčame ho všetkým, ktorí potrebujú kvalitné ohodnotenie nehnuteľnosti.”

*****
Michal R.

Košice, Slovensko

Podklady pre znalecký posudok

 1. Číslo listu vlastníctva, alebo súpisné číslo stavby, čísla parciel potrebné pre výber listu vlastníctva z katastrálneho portálu
 2. Aktuálnu kópiu katastrálnej mapy ( V prípade, že nie je na katastrálnom portáli) alebo Geometrický plán
 3. Doklad o veku stavby – jeden z uvedených – kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, užívacie povolenie, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla pokiaľ je v ňom uvedený rok ukončenia stavby
 4. Doklady o rokoch prestavby, nadstavby, rekonštrukcie a výmene rozhodujúcich konštrukcií stavby

Cena za znalecký posudok

Koľko stojí znalecký posudok? Cena za vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť sa môže líšiť v závislosti na niekoľkých faktoroch.

Patrí sem typ nehnuteľnosti, jej veľkosť, lokalita, komplexnosť posudku a samozrejme aj konkrétny znalec. Presnú cenu by ste mali konzultovať priamo so znalcom, ktorý vypracováva posudok.

Odmena za spracovanie posudku je upravená v zákone č. 382/2001 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • Znalec sa môže dohodnuť na zmluvnej odmene; ak sa nedohodne s objednávateľom patrí mu tarifná odmena.
 • Výška tarifnej odmeny sa určí:
  • a) časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodnín vynaložených na spracovanie posudku ( len pri posudkoch na ohodnocovanie nehnuteľností)b) podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnostic) paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti
  Znalec má nárok na úhradu hotových výdavkov preukazateľne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti – napr: súdne a správne poplatky, cestovné, výdavky za služby konzultanta, kopírovacie a tlačiarenské služby, …

O mne

Od roku 1975 posobím ako znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie ohodnocovanie nehnuteľností a pozemné stavby zapísaný v zozname, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Som uznávaným znalcom v oblasti stavebníctva a ohodnocovania nehnuteľností. S dlhoročnými skúsenosťami a presnosťou vo vypracúvaní posudkov som obľúbeným partnerom pre široké spektrum klientov.